Jump to content


Huyết Chiến Vô Cực


Subforums

Cập nhật tin tức

Các thông tin cập nhật mới nhất của Huyết Chiến Vô Cực.

  • 40 topics
  • 40 replies

Thảo Luận Chung

Hạ Gươm xuống và tham gia thảo luận cùng các bằng hữu nào.

  • 0 topics
  • 0 replies

Các Vấn Đề Kỹ Thuật

Thảo luận, giải quyết hoặc phản hồi về các vấn đề liên quan đến tương thích hệ thống, các bản cập nhật, Kết nối hay Đồ họa.

  • 0 topics
  • 0 replies

Báo Lỗi Trong Game

Báo cáo về các lỗi liên quan đến Nhân Vật, Nhà Trao Đổi, Hệ Thống Bang Hội, Tổ Đội và Chiến Lợi Phẩm.

  • 0 topics
  • 0 replies