Jump to content


[Notice] Kế Hoạch Tặng Thưởng Của Dragon Nest Việt Nam Đã Hoạt Động!


  • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 Skragon

Skragon

    Moderator

  • Moderator
  • 1561 posts

Posted 26 April 2017 - 11:04 AM

News_20170426_en.jpg (580 × 147)

Thân gửi các Nhà Phiêu Lưu! 

Thời điểm các bạn mong chờ đã đến khi các Gói Quà Tái Xuất cuối cùng đã được trao tặng. Chúng tôi rất vui mừng được công bố sự hoạt động của Kế Hoạch Tặng Thưởng. Những phiếu mua hàng được chúng tôi tạo ra bằng những nỗ lực cao nhất nhằm hỗ trợ những Nhà Thám Hiểm đã đầu tư tiền bạc vào nhân vật của mình trước đây. Còn chần chờ gì nữa, hãy kiểm tra các thông tin chi tiết dưới đây:

Những ai hợp lệ?

Tặng thưởng sẽ dược áp dụng cho những ai:
1. Đã tạo tài khoản Dragon Nest Việt Nam (DNVN) trước ngày 27/01/2017 (00h00,GMT +7) qua VGG hay qua Cherry Credits. Với những bạn đã tạo tài khoản DNVN qua VGG, lưu ý tài khoản của bạn phải được chuyển đổi thành công qua Tài khoản Cherry trước ngày 28/02/2017 (00h00,GMT +7).
2. Đã Nạp và sử dụng CC cho Dragon Nest server Việt trong thời gian từ ngày 29/03/2016 tới 27/02/2017 ( 22h00 GMT+7).

Kế hoạch Tặng thưởng là gì? 
Kế hoạch Tặng thưởng sẽ được áp dụng cho Nhân vật có Level cao nhất trong lần truy cập cuối cùng của người chơi đạt điều kiện nhận thưởng:
1. Người chơi hợp lệ sẽ được trao tặng những Vật Phẩm Tiền Mặt vĩnh viễn được tìm thấy tại những tab sau trong Cửa Sổ Nhân Vật của nhân vật đó:
a. Costume Tab
b. Mount Tab
c. Minions Tab
LƯU Ý:
- Những Vật Phẩm Tiền mặt có thời hạn được đề cập trong những Tab trên sẽ không được Tặng thưởng.
- Tất cả các Vật Phẩm Tiền mặt được đề cập trong những Tab trên và đã được nhận Miễn phí trước đây qua các sự kiện, nhiệm vụ hay trao đổi trong Game... sẽ không được trao tặng.
- Tất cả các Minion được trao tặng sẽ ở Level 1.
- Ngoài những Vật phẩm Tiền mặt được đề cập trong các Tab trên, các Vật phẩm khác sẽ không được trao tặng.

2. Người chơi hợp lệ sẽ được trao những Vật Phẩm Tiền Mặt Vĩnh Viễn Không Thể Tiêu Thụ được tìm thấy tại những Tab sau đây trong Kho đồ của nhân vật: 
a. CC > Costume Tab
b. CC > Misc Tab
c. Gesture Tab
d. Pet & Mount Tab
LƯU Ý:
- Những Vật Phẩm Tiền mặt có thời hạn được đề cập trong những Tab trên sẽ không được Tặng thưởng.
- Tất cả các Vật Phẩm Tiền mặt được đề cập trong những Tab trên và đã được nhận Miễn phí trước đây qua các sự kiện, nhiệm vụ hay trao đổi trong Game... sẽ không được trao tặng.
- Tất cả những Vật Phẩm Tiền Mặt Có Thể Tiêu Thụ được tìm thấy trong những tab trên sẽ không được trao tặng.
- Tất cả các Minion được trao tặng sẽ ở Level 1.
- Ngoài những Vật phẩm Tiền mặt được đề cập trong các Tab trên, các Vật phẩm khác sẽ không được trao tặng.

3. Người chơi hợp lệ sẽ được trao những Gói quà sau nếu đã sử dụng trên 120.000 CC tại Server Dragon Nest Việt Nam trong thời gian từ ngày 29/03/2016 đến 22:00 ngày 27/02/2017 (GMT+7):
a. 2x 10,000 DNP Vouchers
b. 2x 10ea Altea Gacha Boxes
c. 2x 100ea Item Protection Jellies
d. 2x 5ea Magnifying Glass
e. 1x 6ea High Grade Treasure Boxes  

Thời gian và Địa điểm trao tặng các Vật phẩm cho Kế hoạch Tặng thưởng? 
Người chơi hợp lệ sẽ được nhận những vật phẩm tương ứng qua Hòm Chứa Đặc Biệt khi đăng nhập vào Server của Dragon Nest Việt Nam trong vòng 90 ngày từ ngày server ra mắt.

Terms and Conditions:
1. Kế Hoạch Trao Thưởng sẽ được dành cho những người chơi:
a) Đã nạp và sử dụng CC tại Server của Dragon Nest Việt Nam trong khoảng thời gian từ Ngày 29/03/2016 đến 22:00 Ngày 27/02/2017 (GMT+7).
b) Có một tài khoản Dragon Nest Việt Nam (DNVN) được tạo trước 00:00 Ngày 27/01/2017 (GMT+7) qua VGG ID hoặc Tài Khoản Cherry. Người chơi tạo tài khoản DNVN qua VGG ID bắt buộc phải kết nối sang Tài Khoản Cherry trước 00:00 Ngày 28/02/2017 (GMT+7).
2. Người chơi hợp lệ sẽ có 90 ngày để thu thập vật phẩm của sự kiện bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình kể từ khi bắt đầu trao thưởng vào trước 23h59 Ngày 26/04/2017 (GMT+7).
3. Tất cả các vật phẩm được trao tặng sẽ được nhận qua Hòm Chứa Đặc Biệt trừ khi có bất kỳ thông báo nào khác.
4. Tất cả các Vật Phẩm Tiền mặt trong Cửa Sổ Nhân Vật và Trang Bị Nhân Vật mà không nằm trong các tab đã được kể trên sẽ không được trao tặng.
5. Tất cả các Vật Phẩm Tiền mặt trong Kho Chứa Nhân Vật, Kho Chứa Bang Hội, Kho Chứa Đặc Biệt, Kho Chứa Tiền Mặt... mà không nằm trong các khu vực đã được kể trên sẽ không được trao tặng.
6. Tất cả các Vật Phẩm Tiền mặt có thời hạn, có thể tiêu thụ, không được mua bằng CC (VD nhận từ các sự kiện của hệ thống, nhiệm vụ, trao đổi trong game, các sự kiện không tiêu tiền, Nhà Buôn Bán, mua bằng DNP...) sẽ không được công nhận trong kế hoạch trao thưởng.
7. Tất cả những Vật Phẩm không phải Vật Phẩm Tiền Mặt được tìm thấy của nhân vật sẽ không được tính trong kế hoạch trao thưởng.
8. Chỉ những Vật Phẩm Tiền Mặt được tìm thấy tại lần truy cập cuối cùng của nhân vật level cao nhất tại những tab đã được kể trên (Dựa trên dữ liệu của Cherry) mới được trao tặng. Cherry sẽ không giải quyết bất kỳ tranh chấp hay khiếu nại gì về việc này.
9. Tất cả các vật phẩm dành riêng cho class sẽ chỉ được nhận cho class đã xác định. Nếu người chơi quyết định chơi class khác với class nhân vật được Cherry trao tặng vật phẩm dựa trên các điều khoản đã được công bố phía trên, Cherry sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu trao đổi vật phẩm nào với những vật phẩm trong trường hợp này.
10. Due to technical restrictions, costumes and weapons with indexes and skills will be awarded with defaults and skills. Users who want to change the stats and skills will have to send a ticket via the Cherry Box in the Cherry Deal Portal to our customer care team within 3 months of the launch date. Please select "Dragon Nest Vietnam, Item and Skill Item" and set the title "Item and Item Skill Requests Required." In your ticket, please specify the name of the item, the index or skill to be changed, and the character name of the item. Please note that in addition to changing the index and skills of the outfits or weapons, Cherry will not deal with any other requirements for the exchange of items.#2 Skragon

Skragon

    Moderator

  • Moderator
  • 1561 posts

Posted 26 April 2017 - 11:04 AM

Reserved.