Jump to content


Unable To Load Patch Config List


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 alverie

alverie

    Member

  • Members
  • Pip
  • 1 posts

Posted 31 December 2017 - 08:51 PM

20171231194801  [info] Logging Start..
20171231194806  [debug] InitLauncher Start!
20171231194807  [debug] DirectX Version (786432) (12.0)
20171231194807  [debug] PatchInfo Init Start!
20171231194807  [debug] DownLoad PatchConfigList (FileName PatchConfigList.xml)
20171231194807  [debug] Open Internet Session
20171231194807  [debug] Open Http Connection
20171231194808  [error] Download File Is Not Exist!
20171231194808  [debug] Open Internet Session
20171231194808  [debug] Open Http Connection
20171231194808  [error] Download File Is Not Exist!
20171231194808  [debug] Open Internet Session
20171231194808  [debug] Open Http Connection
20171231194808  [error] Download File Is Not Exist!
20171231194808  [error] Unable to load patch config list.
20171231194820  [error] Launcher initialization failed.(E:5)

Mình đã search và thử vào IE, tắt tường lửa, kiểm tra internet etc. nhưng nó vẫn hiện lỗi này. Có ai biết cách sửa không?